Provoz DPL modulů

Jak správně provozovat DPL laserové moduly?

Tak, aby byla zachována maximální možná životnost laseru, je zapotřebí dodržovat poměrně striktní pravidla. Při nedodržení těchto podmínek nebude brán zřetel na reklamaci laseru, který bude projevovat známky přetížení. Laserové moduly potřebují pro svůj provoz teploty do 30°C. Teploty nad snižují jeho životnost. I když na omak může laser působit jako studený, může na něm být např. 32°C a to je už mimo přijatelný rozsah. 

Dále je nutné provozovat lasery s ochlazovacími přestávkami. Znamená to tedy, že s laserem nelze kontinuelně svítit. Je zapotřebí dodržovat níže uvedenou tabulku.

Výkon[mW] Ochlazovací přestávka po 
 5mW 10 hodinách provozu na 1 hodinu přestávka 
 10 mW 5 hodinách provozu na 30 minut přestávka 
 15mW 30 minutách provozu na 15 minut přestávka 
 20mW 20 minutách provozu na 10 minut přestávka 
 25mW 20 minutách provozu na 10 minut přestávka 
 30mW 20 minutách provozu na 10 minut přestávka 
> 30mW   5 minutách provozu na 5 minut přestávka

Pokud potřebujete s lasery svítit kontinuelně (neustále), pak se to dá řešit dvěma moduly, které svítí na stejné místo a dochází k jejich přepínání například za pomoci spínacích hodin a relátka. Přepínání dvou modulů skýtá velikou výhodu při aplikacích s požadavkem na vysokou spolehlivost. Pokud dojde k poruše modulu, můžete v omezené míře pracovat i s jedním laserovým modulem.

Říkáte si, že jsou to celkem striktní pravidla? Ano, jsou, ale jen tak je garantovaná životnost udávaná výrobcem. Nedodržení těchto pravidel vede ke snížení životnosti, které je úměrné rozsahu překračování těchto podmínek. Občasné svícení déle s laserem nemusí nutně znamenat katastrofu, ale je dobré mít to na paměti a seznámit obsluhu s "dobrým chováním k laseru". 

Při instalaci se hlava modulu (kovová trubička odkud vychází laserový paprsek) nesmí vodivě dotýkat jiných částí stroje, konstrukce haly a podobně. Je nezbytné použití elektrické izolace. I malá statická elektřina může laser ihned zničit. 

Pokud kupujete modul včetně stojánku, pak je izolační vložka součástí dodávky a můžete tak stojánek přímo upevnit i na kovové předměty.  

Hlídat dostupnost